ทางเลือกใหม่ของการทำประกันสูงวัย ที่คุณควรรู้!

เมื่ออายุเริ่มมาก สุขภาพร่างกายจึงไม่ได้แข็งแรงอย่างคนหนุ่มสาว หลังวัยเกษียรคงจะดีถ้ามีประกันชีวิตดีๆสักอันไว้ให้คลายอุ่นใจ แต่การทำประกันของคนอายุมากคงไม่ค่อยมีให้เลือกเยอะเหมือนคนหนุ่มสาว การจะเลือกประกันดีๆสักอย่างคงเป็นเรื่องยาก เพราะคงมีคำถามที่ว่า “เอ๊ะ” ทำประกันสูงวัยเจ้าไหน ซึ่งมันง่ายมากครับ หากเรามีตัวช่วยในการเปรียบเทียบ หรือยกตัวอย่างประกันแต่ละแบบเป็นตัวเลือกให้คุณได้ตัดสินใจ รวมประกันสูงวัยของแต่ละบริษัทประกัน การทำประกันสูงวัยในปัจจุบันมีกรมธรรม์ให้คุณเลือกได้หลากรูปแบบตามบริษัทประกันชีวิตต่างๆมากมายทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทประกันสุขภาพที่มีธุรกรรมสำหรับผู้สูงอายุได้แก่ บริษัทไทยประกันชีวิต,บริษัทเอไอเอ (AIA),  และบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต เป็นต้น ซึ่งข้อดีของการทำประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุนั้น เน้นไปที่การให้ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ การให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายต่างๆในการรักษาพยาบาล ตลอดจนการเสียชีวิต โดยแต่ละบริษัทจะให้ความคุ้มครองอะไรกันบ้าง เราจึงนำมาเป็นตัวเลือกในการทำประกันเพื่อผู้สูงวัยว่า แบบไหนให้คุณได้ตัดสินใจง่ายขึ้น  บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : มรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ) หรือ อีซี ซีเนียร์ พลัส เป็นแผนประกันแบบคุ้มครองตลอดชีพ สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 50-75 ปี แต่ระยะคุ้มครอง และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันให้คุณนานถึงอายุ 90 ปี  โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือตอบปัญหาสุขภาพ เริ่มเบี้ยประกันวันละ 8 บาท คุ้มครองสูงสุดถึง 450,000 บาท จากกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ หรือเมื่ออยู่ครบสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาท การจ่ายเบี้ยประกันสามารถเลือกชำระได้หลายแบบทั้งแบบรายเดือน […]

Continue Reading

Content Protection 101: What is DRM and How Does it Work?

Digital content can be downloaded and misused in several ways. As a result, it has now become essential for content creators and owners to make sure that all of their online content is adequately secured. Fortunately, there are now many different ways in which content owners can protect their digital content and make sure that […]

Continue Reading

10 Classic Blunders You Must Avoid to Become Successful on Twitter

Isn’t it so that every new blogger, after launching a blog, signs up on multiple social networks especially Facebook and Twitter for the promotion of his blog? However, if you want to make a mark as a blogger then creating some social profiles only will not help you find regular visitors unless you follow a […]

Continue Reading

Provide basic training for first aid to create a safe environment

There are many organizations which provide health and safety training to theiremployees so as to maintain a safe and comfortable workplace environment. Medical emergencies happensuddenly which getworst if you don’t provide basic treatment to the patient. So, if you want to save someone’s life on at work place then First Aid Training is the best […]

Continue Reading

Are British Companies Leading the Modular Revolution?

Many people love the idea of building houses off-site and then transferring them. Many British companies are constructing modular houses. The citizens appreciate this type of construction because it is affordable and is interesting. Modular housing is significantly practiced in the United Kingdom. The modular revolution has solved the UK’s housing crisis, and thus many […]

Continue Reading

Property Loan: Prudent Solution for Overcoming Financial Crisis

Did you know that loan against property can play an essential role in helping overcome financial contingencies? Read on to learn more. Facing a severe cash-crunch and in urgent need of capital? You are not alone! Most of us encounter financial distress at some point in life. Explore the option of loan against property (LAP). […]

Continue Reading