Planning to buy a new phone because of phone damage! Just use the cell phone repair services

Having a damaged phone in the pocket will not help you in communicating with other people in the world, which you always used to do with smart gadgets like a mobile phone and other smart gadgets. Whenever people found that their device is not working correctly and their equipment is out of warranty, they started […]

Continue Reading

Do I Need a Lawyer if the At-Fault Driver Won’t Respond After an Accident?

So far, it seems that you’ve handled all aspects of your car accident appropriately and responsibly. After the crash, you approached the other driver and collected their personal information, along with proof of insurance. You made the police report and filed a claim with your insurer. Yet, in the days following the incident, you can’t […]

Continue Reading

A Guide by a Toronto Impaired Driving Lawyer

According to Toronto impaired driving lawyer at Ernst Ashurov, impaired driving is the leading criminal offence that causes most deaths and injuries in Toronto. For instance, in 2017 alone, the police reported more than 69000 impaired driving occurrences and out of these, 3500 cases were drug-impaired driving incidences. As a result of this, many states […]

Continue Reading

Significant Factors Contributing to the IPTV subscription Plans

There is a sudden boom in the industry of IPTV service providers. And there are particular reasons for the influx of service providers too. As the demand for IPTV is getting sky-high, individuals and organizations are finding the field an accessible market to make some money. Still, it is not that tough to identify the […]

Continue Reading

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดต้องดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จัดการหรือไม่ต้องดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จัดการ?

ก่อนที่คุณจะก้าวเข้าสู่โลกของการซื้อขายฟอเร็กซ์ คุณรู้ไหมว่าโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์มีกี่ประเภท? พวกเขามีประเภทใดบ้าง? หากคุณไม่ทราบคำตอบ คุณอาจยังไม่พร้อมที่จะซื้อขายฟอเร็กซ์เพื่อหาเลี้ยงชีพ นั่นเป็นเพราะโบรกเกอร์แต่ละประเภทมีคุณสมบัติของตนเองที่เหมาะกับเทรดเดอร์บางประเภท ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะรู้ว่าประเภทใดที่เหมาะกับคุณ ตอนนี้ โบรกเกอร์ forex ที่ดีที่สุดต้องดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จัดการหรือไม่ต้องดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จัดการ? ประเภทของโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ต้องดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จัดการ โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ต้องดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จัดการ (DD) เป็นโบรกเกอร์ที่ทำตลาดของตนเอง พวกเขาทำหน้าที่เป็นผ่านเคาน์เตอร์จัดการเหมือนกับโบรกเกอร์ที่ทำงานในธนาคาร เทรดเดอร์จะบอกพวกเขาว่าตนต้องการซื้อหรือขาย โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ต้องดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จัดการจะรับการเสนอราคาจากผู้ให้บริการสภาพคล่องและบอกราคาแก่เทรดเดอร์ โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ต้องดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์มักจะมีสเปรดคงที่และราคาอาจแตกต่างจากของตลาดได้ทุกเมื่อ เราสามารถพูดได้ว่าเมื่อคุณทำการซื้อขายกับโบรกเกอร์ DD คุณกำลังทำการซื้อขายโดยตรงกับโบรกเกอร์เอง รายได้หลักของโบรกเกอร์ DD คือสเปรดที่พวกเขาเรียกเก็บเงินคุณ โบรกเกอร์ที่ไม่ต้องดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จัดการ โบรกเกอร์ที่ไม่ต้องดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จัดการ (NDD) ตามชื่อของมันซึ่งตรงกันข้ามกับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ต้องดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จัดการ โบรกเกอร์ NDD จะได้รับคำสั่งซื้อ/ขายของคุณและวางไว้ในเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงธนาคาร โบรกเกอร์อื่น ๆ และเทรดเดอร์อื่น ๆ เพื่อค้นหาผู้ที่เห็นด้วยกับราคาของคุณและต้องการซื้อขายกับคุณ โดยทั่วไป โบรกเกอร์ที่ไม่ต้องดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จัดการจะไม่ซื้อขายกับคุณ พวกเขาเพียงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงมีสเปรดน้อยมากและเรียกเก็บแค่เพียงค่าโบรกเกอร์สำหรับบริการ ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าค่าคอมมิชชั่นเป็นรายได้หลักของโบรกเกอร์ประเภทนี้ โบรกเกอร์ที่ไม่ต้องดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จัดการถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทอื่น ๆ คือ STP และ ECN STP – ผ่านการประมวลผลโดยตรง: เมื่อคุณทำการค้ากับโบรกเกอร์ STP […]

Continue Reading

EXNESS มีกฎระเบียบฟอเร็กซ์ในประเทศไทยหรือไม่?

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ Exness (เอ็กซ์เนสส์) ในปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ forex ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเราควรเลือกโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดและมีความน่าเชื่อถือที่สุดเท่านั้นเมื่อเราทำการ             เทรดฟอเร็กซ์เพื่อหลีกเลี่ยงผู้หลอกลวงหรือการสูญเสียเงินจากการที่ไม่มีเหตุผล ดังนั้นเราสามารถหาโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่มีความน่าเชื่อถือรวมถึงมีกฎระเบียบได้อย่างไร? และ Exness มีกฎระเบียบในประเทศไทยหรือไม่? วิธีเลือกโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ เมื่อพูดถึงความน่าเชื่อถือ เราต้องพิจารณาปัจจัยที่สำคัญที่สุด 3 ข้อได้แก่ กฎระเบียบฟอเร็กซ์ของโบรกเกอร์ ปริมาณซื้อขายต่อเดือน หรือฐานลูกค้า รวมถึงประวัติการดำเนินงานของโบรกเกอร์ กฎระเบียบของฟอเร็กซ์ กฎระเบียบของฟอเร็กซ์เป็นใบรับรองหนึ่งที่โบรกเกอร์ได้รับจากองค์กรทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกเมื่อพวกเขาสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเทรดฟอเร็กซ์ ซึ่งหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้คือการตรวจสอบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายในประเทศ และพวกเขาต้องทำให้แน่ใจว่าเทรดเดอร์ในประเทศได้รับความคุ้มครองและเผชิญกับความเสี่ยงน้อยที่สุด ซึ่งในการได้รับกฎระเบียบฟอเร็กซ์ โบรกเกอร์ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่แตกต่างกันขององค์กร ดังนั้นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่น่าเชื่อถือจึงมีกฎระเบียบฟอเร็กซ์อย่างน้อยหนึ่งกฎเสมอ กฎระเบียบฟอเร็กซ์ระดับแนวหน้าซึ่งมาจากประเทศต่างๆมีดังต่อไปนี้: NFA / CFTC จากสหรัฐอเมริกา FCA จากอังกฤษ CySEC จากไซปรัส ASIC จากออสเตรเลีย BaFIN จากประเทศเยอรมนี FINMA จากสวิตเซอร์แลนด์ FMA จากออสเตรีย FSB จากแอฟริกาใต้ FSP NZ จากนิวซีแลนด์ JFSA จากญี่ปุ่น SFC จากฮ่องกง MAS […]

Continue Reading

Reach the Right State of Mind While Performing Rituals By Purchasing Magical Oils

Witchcrafts and the magical rituals may seem like ancient stories to you. But in reality, many communities still practice the rituals. And of course, there is an impact of these rituals. Otherwise, people would have stopped such practices. If you need the original accessories for such magical ritual execution, you must only buy the products […]

Continue Reading