ทางเลือกใหม่ของการทำประกันสูงวัย ที่คุณควรรู้!

Business

เมื่ออายุเริ่มมาก สุขภาพร่างกายจึงไม่ได้แข็งแรงอย่างคนหนุ่มสาว หลังวัยเกษียรคงจะดีถ้ามีประกันชีวิตดีๆสักอันไว้ให้คลายอุ่นใจ แต่การทำประกันของคนอายุมากคงไม่ค่อยมีให้เลือกเยอะเหมือนคนหนุ่มสาว การจะเลือกประกันดีๆสักอย่างคงเป็นเรื่องยาก เพราะคงมีคำถามที่ว่า “เอ๊ะ” ทำประกันสูงวัยเจ้าไหน ซึ่งมันง่ายมากครับ หากเรามีตัวช่วยในการเปรียบเทียบ หรือยกตัวอย่างประกันแต่ละแบบเป็นตัวเลือกให้คุณได้ตัดสินใจ

รวมประกันสูงวัยของแต่ละบริษัทประกัน

การทำประกันสูงวัยในปัจจุบันมีกรมธรรม์ให้คุณเลือกได้หลากรูปแบบตามบริษัทประกันชีวิตต่างๆมากมายทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทประกันสุขภาพที่มีธุรกรรมสำหรับผู้สูงอายุได้แก่ บริษัทไทยประกันชีวิต,บริษัทเอไอเอ (AIA),  และบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต เป็นต้น ซึ่งข้อดีของการทำประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุนั้น เน้นไปที่การให้ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ การให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายต่างๆในการรักษาพยาบาล ตลอดจนการเสียชีวิต โดยแต่ละบริษัทจะให้ความคุ้มครองอะไรกันบ้าง เราจึงนำมาเป็นตัวเลือกในการทำประกันเพื่อผู้สูงวัยว่า แบบไหนให้คุณได้ตัดสินใจง่ายขึ้น 

  • บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : มรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ) หรือ อีซี ซีเนียร์ พลัส เป็นแผนประกันแบบคุ้มครองตลอดชีพ สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 50-75 ปี แต่ระยะคุ้มครอง และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันให้คุณนานถึงอายุ 90 ปี  โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือตอบปัญหาสุขภาพ เริ่มเบี้ยประกันวันละ 8 บาท คุ้มครองสูงสุดถึง 450,000 บาท จากกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ หรือเมื่ออยู่ครบสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาท การจ่ายเบี้ยประกันสามารถเลือกชำระได้หลายแบบทั้งแบบรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี 
  • บริษัทเอไอเอจำกัด (AIA) : ประกันชีวิตอาวุโสโอเค (เพื่อผู้สูงอายุ) หรือประกันตลอดชีพพิเศษ สำหรับผู้สูงอายุ (ไม่มีเงินปันผล) สำหรับผู้ทที่มีอายุระหว่าง 50-70 ปี โดยมีระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 90 ปี ให้คุ้มครองตลอดชีพหรืออายุ 90 ปีเมื่ออยู่ครบสัญญาจะได้รับเงินคืน 100%  ของเงินเอาประกัน เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 6 บาทต่อวัน แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 200,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา จะได้รับเบี้ยคืนพร้อมบวกเพิ่มอีก 2% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้ว หรือกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายใน 2 ปีจะได้รับเบี้ยคืนพร้อมบวกเพิ่มอีก 2% ของเบี้ยที่ชำระมาแล้วและรับเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย แต่ในกรณีเสียชีวิต 3 ปีขึ้นไป จะได้รับจำนวนเงินเอาประกัน 
  • กรุงเทพประกันชีวิต : บีแอลเอ ซีเนียร์ สุขใจ เพื่อผู้สูงอายุ หรือบีแอลเอเพื่อผู้สูงอายุ สำหรับผู้มีอายุระหว่าง 50-75 ปี มีระยะคุ้มครอง และชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 90 ปี โดยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,799 บาท แต่ให้การคุ้มครองสูงสุดถึง 800,000 บาท หรือรับเงินคืนเมื่ออยู่ครบสัญญาสูงสุดถึง 400,000 บาท ไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือตอบคำถามสุขภาพ พร้อมทั้งสามารถนำเบี้ยประกันไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกด้วย 

นี่เป็นเพียงตัวอย่างประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เรายกมาให้คุณได้พิจารณาแต่ยังมีอีกหลายบริษัทที่ให้คุณได้ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกประกันสุขภาพที่เหมาะสำหรับคุณ หวังว่าตัวอย่างที่ยกมาคงเป็นแนวทางสำคัญที่จะตอบคำถามว่า “ทำประกันสูงวัยแบบไหนดี” ได้ไม่มาก็น้อยนะครับ